Algemene Voorwaarden

DEFINITIES

Coach: De coach begeleidt een klant bij het bereiken van de gewenste doelen.
Klant: De persoon die een coachingstraject aangaat bij Untamed Strength Coaching.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De klant kan contact opnemen wanneer er interesse is in het aangaan van een coachingstraject. De klant kan een vrijblijvend informatiegesprek aanvragen wanneer daar behoefte aan is. Wanneer de klant het coachingstraject aan gaat, wordt dit definitief gemaakt wanneer de betaling ontvangen is. Er wordt van de klant verwacht dat de algemene voorwaarden zijn gelezen.


COACHINGSTRAJECT

Het coachingstraject duurt een maand en gaat in vanaf het moment dat de betaling ontvangen is. Hoe het coachingstraject eruit ziet is afhankelijk van de wensen van de klant en wordt mondeling besproken. Het coachingstraject wordt automatisch verlengd tenzij de klant aangeeft het coachingstraject te willen beëindigen. Het coachingstraject zal dan afgemaakt worden en daarna eindigen.

LEVERING

Vanaf het moment dat het coachingstraject definitief is gemaakt, zal de klant direct toegang hebben tot onbeperkt contact en binnen vijf werkdagen de benodigde schema’s voor het coachingstraject ontvangen tenzij anders met de klant afgesproken.


BETALING

De klant ontvangt een factuur voorafgaand aan het coachingstraject en maakt de aankoop definitief door te betalen.

Annulering

De klant kan het coachingtracject elke maand opzeggen door dit aan te geven bij de coach. Het coachingtraject zal vervolgens beëindigd worden wanneer deze is afgelopen.

AANSPRAKELIJKHEID

Untamed Strength Coaching is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor blessures of dergelijke. De klant heeft uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen welzijn.